Velkommen til Bed & Breakfast, overrnatning Bornholm og 
Rønne, Gudhjem, Neksø og andre steder på Bornholm. 

 

                             

 

Welcome to Bed & Breakfast in Rønne, Gudhjem, Svaneke, Allinge and other places on Bornholm

Bed and Breakfast catalogue that cover all of Denmark. or our linkpage

Dansk Bed & Breakfast®
Sankt Peders Stræde 41
DK 1453 København K, Denmark
Tlf /Ph (+45) 39 61 04 05